Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

Εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του Συμβούλου Αγγλικής κ.Μανιάκα όπως αυτή παρουσάστηκε σε συναδέλφους σε εκδήλωση της ΕΚΑΔΕΒΕ στις 22 Φεβρουαρίου 2017