Εκπαιδευτική ημερίδα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και British Council

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και τον σύνδεσμο υποβολής προεγγραφής.
Σας ευχαριστώ
Αθηνά Μαλέα