Νέο Ευρωπαϊκό MOOC 

Forums: 

Ένα Νέο Ευρωπαϊκό MOOC με αντικείμενο την Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Literacy) και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας ψηφιακών μαθημάτων και μαθημάτων που εφαρμόζουν την Αντεστραμμένη Διδασκαλία, προσφέρεται δωρεάν από την 21 Οκτωβρίου.

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένο το δελτίο τύπο. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε: http://learn2analyse.eu/proj/l2a-mooc/, καθώς και να δείτε το βίντεο του εν λόγω μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=hWm533GpMKg